ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
dot
bulletบล็อกทึบ
bulletบล็อกรางยู
bulletบล็อกตำมือ
bulletบล็อกเอนกประสงค์
bulletเรียบปูน
bulletจตุรัส
bulletจตุรัสซ้อน
bulletลาน 4 วี
bulletลายแปดเหลี่ยม
bulletลายกลม
bulletปูนซิเมนต์เทา
bulletปูนซิเมนต์สำเร็จรูป
bulletปูนซิเมนต์ขาว
bulletเสือ กาวซีเมนต์
bulletเสือ กาวยาแนว
bulletแคตาล๊อก แผ่นทางเท้า
bulletแคตาล๊อก คอนกรีตบล็อก


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เกี่ยวกับเรา

 


ก่อตั้ง หจก.ส่งเสริมค้าวัสดุ  และ บริษัท ฮ้อซีเมนต์ พ.ศ.2525

จากโรงไม้ส่งเสริม ถูกพัฒนามาเป็นโรงบล็อกในเครือส่งเสริมควบคู่กันไป  อีกทั้งด้านการผลิต ผลิตภัณท์คอนกรีตบล็อคคุณภาพ

 

ก่อตั้ง บริษัท ส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด พ.ศ.2532

เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านวัสดุสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น เราจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็น บริษัทจำกัด พร้อมกันนั้นได้จดทะเบียนคู่ค้ากับ บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด(มหาชน) จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม SCG ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า-วัสดุก่อสร้างคุณภาพทุกชนิดภายใต้แบรนด์ SCG  ในนามบริษัท ส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อคคุณภาพ  จากโรงงานในเครือ มาจวบจนปัจจุบัน 

 

ก่อตั้ง บริษัท ฮ้อธนดล2555 จำกัด พ.ศ.2555 (โรงงานผลิตบล็อกในเครือ)

ได้มีการขยายขนาดโรงงานผลิต จาก บจก. ฮ้อซีเมนต์  เป็นบริษัท ฮ้อธนดล2555 จำกัด    โรงงานผลิต ผลิตภัณท์คอนกรีตบล็อค ยังคงรักษาคุณภาพ  ทีมผู้บริหารไม่เคยหยุดการคิดค้นพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันกำลังผลิตบล็อกอยู่ที่ 25,000 ก้อน/ต่อวันด้วยเครื่องผลิตอันทันสมัยขึ้น  อีกทั้งวัตถุดิบหลักที่เราใช้เป็นหินแกรนิต และซีเมนต์ปอร์ตแลนด์   ทำให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อคมีจุดเด่นด้านคุณภาพสูง และวิวัฒนาการในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค ด้วยเครื่องมือจัดส่ง-ขนย้ายบล็อกที่ทันสมัย ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คงสภาพสวยงาม สะดวกในการขนย้ายและนำไปใช้งาน 

ค่านิยมขององค์กร

     1. ลูกค้าคือคนสำคัญ

     2. ซื่อสัตย์ปฎิบัติถูกต้อง

     3. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ

     4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

     5. เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

 

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย .

           นางสาว ดวงใจ  แซ่ฮ้อ                                        นายนพดล   แซ่ฮ้อ                                            นางสาวศิริพร  ชลพนารักษ์

(ประธาน บริษัทส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด)                          (ประธาน บริษัท  ฮ้อธนดล2555  จำกัด)                             (   ผู้จัดการทั่วไป  )

                                                                        .                                                            

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ..วัสดุโครงสร้าง  

โครงสร้าง คอนกรีตบล็อก ฮาร์ดแวร
  • เหล็กเส้น
  • เหล็กรูปพรรณ
  • H บรีม  ไวแฟรงค์
  • เหล็กแผ่น
  • ท่อดำ
   
ปูนซีเมนต์ ตกแต่งภานใน  
  • ปูนเทา
  • ปูนมิกซ์
   
.................................ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด