ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
dot
bulletบล็อกทึบ
bulletบล็อกรางยู
bulletบล็อกตำมือ
bulletบล็อกเอนกประสงค์
bulletเรียบปูน
bulletจตุรัส
bulletจตุรัสซ้อน
bulletลาน 4 วี
bulletลายแปดเหลี่ยม
bulletลายกลม
bulletปูนซิเมนต์เทา
bulletปูนซิเมนต์สำเร็จรูป
bulletปูนซิเมนต์ขาว
bulletเสือ กาวซีเมนต์
bulletเสือ กาวยาแนว
bulletแคตาล๊อก แผ่นทางเท้า
bulletแคตาล๊อก คอนกรีตบล็อก


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สอบถามข้อมูลสินค้า

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้


  สอบถามข้อมูลเรื่องสินค้า     

To:songserm.scg@hotmail.com
From : e-mail :

 

(กรุณากรอกชื่อสินค้า/ขนาด ฯลฯ)                        (กรุณากรอกส่วนนี้)                             สำหรับเจ้าหน้าที่

    ลำดับที่                                                           จำนวนที่สนใจสั่งซื้อ                             ราคา/หน่วย

  1. .................................................................................................................................................
  2. .................................................................................................................................................
  3. ................................................................................................................................................. 
  4. .................................................................................................................................................     
  5.  ................................................................................................................................................   
  6. .................................................................................................................................................  
  7. ................................................................................................................................................. 
  8. .................................................................................................................................................   

โดยสนใจ                        รับสินค้าเอง

                                        ให้จัดส่งสินค้าให้ ที่

 

ตำบล...............................อ........................จ...................ถ้ามีแผนที่กรุณาแนบ

(รวมระยะทางโดยประมาณจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ถึงทีจัดส่งประมาณ.................กม..

 

โดยฝ่ายขาย ของบริษัท จะติดต่อไปยังท่านเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการสั่งซื้อของท่านโดยเร็ว

โทร.................................................................

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด