ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
dot
bulletบล็อกทึบ
bulletบล็อกรางยู
bulletบล็อกตำมือ
bulletบล็อกเอนกประสงค์
bulletเรียบปูน
bulletจตุรัส
bulletจตุรัสซ้อน
bulletลาน 4 วี
bulletลายแปดเหลี่ยม
bulletลายกลม
bulletปูนซิเมนต์เทา
bulletปูนซิเมนต์สำเร็จรูป
bulletปูนซิเมนต์ขาว
bulletเสือ กาวซีเมนต์
bulletเสือ กาวยาแนว
bulletแคตาล๊อก แผ่นทางเท้า
bulletแคตาล๊อก คอนกรีตบล็อก


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สมัครงาน

บริษัท ส่งเสริมสกุลฮ้อ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง  อยู่ติดกับศูนย์ อีซูสุ บ้านบึง กำลังเปิด

รับสมัครพนักงาน จำนวน หลายอัตราดังนี้ ด่วน!

 1. พนักงานขาย  5 อัตรา
 2. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
 3. พนักงานจัดการคลังสินค้า  2 อัตรา
 4. พนักงานตรวจนับสินค้า 3 อัตรา
 5. พนักงานเดินเอกสาร  1 อัตรา
 6. พนักงานจัดซื้อ  1 อัตรา
 7. พนักงานขับรถ  3 อัตรา
 8. พนักงานแบกหาม ไม่จำกัดจำนวน
 9. พนักงานทำความสะอาด  1 อัตรา ( แม่บ้าน )

พนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ  23 ปีขึ้นไป
 • ประสพการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา  มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาตรี
 • มีความสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสายบัญชี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

พนักงานการคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา มัธยมปลายขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถขีบรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานงานตรวจนับสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุิฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสพการณ์ ด้านการจัดซื้อ 

พนักงานขับรถ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • มีใบอณุญาตขับขีรถยนต์ ประเภท2
 • มประสพการณ์ ด้านการขับรถยนต์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ชั้นประถม 6 ขึ้นไป

พนักงานแบกหาม

คุณสมบัติ

 • มีบัตรประชาชน
 • เพศชาย
 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

พนักงานทำความสะอาด

 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์

สนใจติดต่อ